Användarvillkor

I och med att du använder dig av Kortio.se förmedlingstjänst accepterar och godkänner du och din eventuelle medsökande dessa användarvillkor.

Behandling av personuppgifter

Inga former av personuppgifter samlas in eller sparas så länge inte du som användare blir speciellt tillfrågad att lämna dessa och då hanteras personuppgifterna helt i enlighet med gällande person- och dataskydds-lagstiftning. De personuppgifter du lämnar hos Kortio via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas och används för administration samt i vissa fall prövning av kreditansökan. Vid kreditansökan inhämtar Kortio en kreditupplysning ifrån upplysningscentralen (UC) baserat på dina personuppgifter som du lämnar. Personnummer och namn måste registreras för att försäkra oss om din identitet inför kreditprövningen. Kortio förmedlar enbart den lämnade informationen, tillsammans med kreditprövningen (i de fall vi gör en kreditprövning) till den valda kreditutfärdaren. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Personuppgifter och övrig information som lämnas till oss behandlas även som ett led i vårt förebyggande arbete för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna gallras i enlighet med personuppgiftslagen och annan relevant lagstiftning, vilket betyder att uppgifterna inte sparas längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Kortio kan komma att samköra lämnade personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera vårt register med sådana uppgifter som Kortio anser vara en förutsättning för god kund- och registervård. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Kortios tjänster.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att bli medlem i Kortio AB:s kundklubb. Kortio AB kan i detta sammanhang komma att spara och bearbeta de personuppgifter som rör ditt medlemskap och kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post, telefon och brev med information om nya produkter, tjänster eller andra erbjudanden från Kortio.se och Kortios samarbetspartners. Om du inte vill att Kortio.se ska kontakta dig kan du vända dig till kundtjanst@kortio.se. Om du endast vill avsluta utskick av nyhetsbrev kan du när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den avsedda länk som tillhandahålls i varje nyhetsbrev.

PUL

Personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft 1998. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Kortio AB, med organisationsnummer 556781-2978, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och för att sådan behandling sker i enlighet med denna lagstiftning.

Medgivande till kreditkontroll

Jag medger att kreditansökan och kreditbesked får skickas till angivet kreditinstitut. Jag är införstådd med att kreditupplysning inhämtas och att arbetsgivaren kan komma att kontaktas av banken. Jag är även medveten om att Kortio inte fattar några slutgiltiga kreditbeslut.

Begränsning av Kortios ansvar

Kortio är ej ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Kortio om den varit normalt aktsam. Kortio ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Om de uppgifter du angett vid din ansökan behöver korrigeras och detta gör att ditt ärende till kreditinstitutet blir försenat, garanterar varken Kortio eller kreditinstitutet att de priser och erbjudande som redovisats vid din ansökan fortfarande gäller. Om du är missnöjd med Kortio ABs agerande kan du vända dig till klagomålsansvarige på telefon 08 519 71 779. Vidare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Kortio jobbar aktivt med att uppdatera villkor och uppgifter för alla kort och lån som visas på sajten, dock kan inte Kortio alltid garantera informationen då justeringar ständigt sker hos bankerna.

Cookies

Kortio.se innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. På Kortio används cookies, som sparas under en begränsad tid, för att mäta trafiken på vår hemsida och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare samt för att spara dina inställningar så att du ska slippa fylla i formulär igen. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies eller inte använda Kortios webbtjänst.

Allmänt

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Kortio.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Kortio.

Bolaget

Kortio AB
ORG.NR: 556781-2978

Maila oss på kundservice@kortio.se
Eller ring oss på: 08 519 71 779

Gumshornsgatan 7
114 60 Stockholm
Stockholms län

Klicka här för att hitta nytt kort!